Anslagstavlan

söndag 22 mars 2015

Start
Hantverket
Knivgillet
Länkar
Fotogalleri
Anslagstavlan
Schema tider

 

 

 Här kan våra medlemmar sätta in köpes/säljes/bytes-annonser med föreningsaknytning, helt gratis.
 Företag och matrielförsäljare är välkomna att annonsera också.
 Kontakta raimo.westerling@swipnet.se om du vill annonsera här.

 

 

 

 

 Bortskänkes:

 Säljes:

 Köpes:

 Div:

 SÖKER OLIKA FÄRGER!

 Om någon har silverfärg (guld också för den delen) över i någon form, är jag intresserad. Jag behöver det då och då, men i så väldigt små mängder att det känns onödigt att köpa och  låta stå och torka sen. Jag är också intresserad av att ta hand om rester av "vanlig lackfärg", alltså alkydolja typ. Kan också vara intressant med rester av konstnärsfärger, och andra sorter.

 E mail :
Kontakta Charlotta Kjerrström

 

ÅRSMÖTE  2015

                                                  Torsdag 26 mars

DAGORDNING

1.   Mötets öppnande
2.   Mötets stadgeenliga utlysande. 
3.     Anmälan av övriga frågor.
4.     Godkännande av dagordningen.
5.     Röstlängd
6.   Val av mötesfunktionärer:                
a) Ordförande:             
b) Sekreterare (rösträknare).
c) Justerare.
7.  Årsredovisning
a) Verksamhetsberättelse.
b) Ekonomisk berättelse.
c) Revisors rapport.  
d) Ansvarsfrihet för styrelsen ?
8.
Val m.m.   
av styrelse för det kommande året.
a) ordförande.                  
är vald till 2016
b) vice ordförande            väljs för två år
c) sekreterare                   är vald till 2016
d) kassör                          
väljs för två år
d) ledamot                        
väljs för ett år
 av övriga funktionärer:
e)  revisor
f)  revisors-suppleant
g)  valberedning:
två personer från olika grenar, varav en sammankallande
h)  bekräftande av firmatecknare
i)   ombud      
Föreningsrådet, Samverkan Civ. Samhället
9.
  Fastställande av medlemsavgift för 2016 och kvällsavgifter
10.Inlämnade motioner
11.Ändring av stadgarna ? Rapport.
12.Övriga frågor.                                                       
13.Mötet avslutas.


 

 

     

Start | Hantverket | Knivgillet | Länkar | Fotogalleri | Anslagstavlan | Schema tider

Webbplatsen uppdaterades söndag 22 mars 2015