Hantverket

söndag 11 januari 2015

Start
Snickeri
Silversmide
Keramik
Textil

 

 

 

   ............... en Ideell förening för dig som på fritiden under trivsamma och anspråkslösa former vill arbeta med hantverk inom Snickeri, Svepasks-tillverkning, Knivslöjd, Silversmide, Keramik och Textil

Verksamheten startade 1980 i den gamla, nu rivna, skofabriken Victoria på Nygatan. Sedan mars 1995 bedriver föreningen sin verksamhet i Navets skola här i Örebro, där vi samnyttjar lokaler och utrustning med skolan.
Du kan vända dig till kvällens handledare med frågor och få viss hjälp, men vi bedriver inte regelrätta kurser, förutom Knivgillets drop-in kurser på onsdagar.
Föreningens grundidé är att främja en social samvaro med hantverk som ett gemensamt intresse.

 

Slöjdkvällar:


Våra öppettider är f.n. Tis. och Ons. 18-21 och. Ons. 15,30-18:00,  då vi träffar likasinnade på Navets skola ute vid Ladugårdsängen,
tiden är även öppen för skoleleverna.

Medlemsavgiften i föreningen är f.n. 300kr / år. 
Kvällsavgiften som f.n. är 10 kr / kväll. betalar alla besökare


Postgiro: 282664-2VÄLKOMNA!

 

 

Kontaktperson:
Charlotta Kjerrström
Telefon:
073-8089390Besöksadress: Navet i Ladugårdsängen, inne på gården.
Loftbodsgatan 1
Box 317
40 701 35 Örebro


 

 

 Styrelsen:

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Charlotta Kjerrström
Vise.Ordf. Kjell-Ove Nordström
Sekreterare: Uno Jonsson
Kassör: Raimo Westerling
Ledamot  
Snickeri: Lennart Ekström
Svepask: Rolf Josefsson
Keramik: Mattias Paulsson
Textil: Vakant
Knivgillet: Raimo Westerling
Revisor: Olle Öhman
Revisorsuppl: Stig Perryd
Valkommitté: Uno Jonsson, (Sammankallande)
 

Start | Hantverket | Knivgillet | Länkar | Fotogalleri | Anslagstavlan | Schema tider

Webbplatsen uppdaterades söndag 11 januari 2015