Verksamheter

Snickeri

Öppettider:
Tisdagar och onsdagar:
18.00 - 21.00
Uno Jonsson. Tel 076-810 23 12

Svepaskar

Vilande

Textil

Öppetider:
Onsdagar
18.00-21.00.
Lotta Pettersson. Tel 070-517 72 27

Keramik

Öppettider:
Måndagar och tisdagar: 18.00–21.00.
Pernilla Söderek. 070-730 27 55

Silversmide

Öppettider:
Onsdagar
18.00–21.00
Samtidigt som knivgillet.
Raimo Westerling. Tel 070-1518561

Knivgillet

Öppettider:
Onsdagar
18.00–21.00
Raimo Westerling. Tel 070-1518561

Lite historia:

Verksamheten startade 1980 i det gamla allaktivitetshuset Magasinet på Nygatan här i Örebro. Sedan Mars 1995, då Magasinet rivits, bedriver föreningen sin verksamhet i Navets skola i Ladugårdsängen.
Vi är installerade i slöjdlokalerna och samutnyttjar lokaler och utrustning med skolan.