Styrelsen


Ordförande: Lotta Pettersson
Vice. Ordförande: Lennart Larsgärde
 Sekreterare: Kjell-Ove Nordström
Kassör: Raimo Westerling
Ledamöter: Jukka Jukkola, Kjell-Ove Nordström, Ingegärd Wessman, Tomas Bergkvist
Suppleant: Pernilla Söderek
Kontaktperson: snickeri: Uno Jonsson
Kontaktperson knivgillet: Raimo Westerling
Kontaktperson svepaskgruppen: 
Kontaktperson silversmide: -
Kontaktperson textil: Lotta Pettersson
Kontaktperson keramik: Pernilla Söderek
Revisor: Lennart Ekström
Revisorsuppleant: Ingmar Alverlin
Valberedning, samk. : Lennart Ekström