Styrelsen


Ordförande: Lotta Pettersson
Vice. Ordförande: Kjell-Ove Nordström
 Sekreterare:
Kassör: Raimo Westerling
Ledamöter: Jukka Jukkola, Lennart Larsgärde, Ingegärd Wessman, Christina Ingo-Olsson
Suppleant: Tomas Bergqvist
Kontaktperson: snickeri: Uno Jonsson
Kontaktperson knivgillet: Raimo Westerling
Kontaktperson svepaskgruppen: Christina Ingo-Olsson
Kontaktperson silversmide: Britt Magnusson
Kontaktperson textil: Lotta Pettersson
Kontaktperson keramik: Pernilla Söderek
Revisor: Lennart Ekström
Revisorsuppleant: Ingmar Alverlin
Valberedning, samk. : Lennart Ekström